ราคาจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงิน AUD 08 พ.ย. 2019 09 พ.ย. 2019 อา 10 พ.ย. 2019 11 พ.ย. 2019 12 พ.ย. 2019 13 พ.ย. 2019 พฤ 14 พ.ย. 2019 15 พ.ย. 2019 16 พ.ย. 2019 อา 17 พ.ย. 2019 18 พ.ย. 2019 19 พ.ย. 2019 20 พ.ย. 2019 พฤ 21 พ.ย. 2019
Aroona Room - Queen Bed and Single Beds - maximum 4 guests
Aroona - Langmeil Weekend
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
414
ร้อนแรง!
414
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Aroona - SA Naturally
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
เต็ม
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
Aroona - Kids Eat Free Offer
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
เต็ม
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
ร้อนแรง!
193
Aroona - Lake Eyre Flight Deal
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
เต็ม
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
Aroona - Room Only
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 193 193 193 193 193 193 193 193 เต็ม 193 193 193 193 193
Aroona - Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 233 233 233 233 233 233 233 233 เต็ม 233 233 233 233 233
Aroona - Dinner, Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 305 305 305 305 305 305 305 305 เต็ม 305 305 305 305 305
Aroona - 2 Night Escape
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 555 555 555 555 555 555 555 555 เต็ม 555 555 555 555 555
Aroona - 3 Night Getaway
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 469 469 469 469 469 469 469 469 เต็ม 469 469 469 469 469
Brachina Room - Queen Bed - maximum 2 guests
Brachina - Langmeil Weekend
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
414
ร้อนแรง!
414
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Brachina - SA Naturally
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
เต็ม
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
ร้อนแรง!
175
Brachina - Lake Eyre Flight Deal
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
เต็ม
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
ร้อนแรง!
1,100
Brachina - Room Only
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 193 193 193 193 193 193 193 213 เต็ม 193 193 193 193 193
Brachina - Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 233 233 233 233 233 233 233 253 เต็ม 233 233 233 233 233
Brachina - Dinner, Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 305 305 305 305 305 305 305 325 เต็ม 305 305 305 305 305
Brachina - 2 Night Escape
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 1,241 595 595 595 595 595 595 595 เต็ม 595 595 595 595 595
Brachina - 3 Night Getaway
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 469 469 469 469 469 469 469 469 เต็ม 469 469 469 469 469
Heysen Room - Queen Bed & Single Beds - maximum 4 guests
Heysen - Langmeil Weekend
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
478
ร้อนแรง!
478
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Heysen - SA Naturally
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
ร้อนแรง!
197
Heysen - Kids Eat Free Offer
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
ร้อนแรง!
223
Heysen - Lake Eyre Flight Deal
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
ร้อนแรง!
1,170
Heysen - Room Only
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
Heysen - Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263
Heysen - Dinner, Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335
Heysen - 2 Night Escape
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583
Heysen - 3 Night Getaway
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Edeowie Room - Queen Bed & Single or Bunk Beds - maximum 6 guests. Room includes a Kitchenette
Edeowie - Langmeil Weekend
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
478
ร้อนแรง!
478
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Edeowie - SA Naturally
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
ร้อนแรง!
213
Edeowie - Kids Eat Free Offer
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
ร้อนแรง!
244
Edeowie - Lake Eyre Flight Deal
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
ร้อนแรง!
1,190
Edeowie - Room Only
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244
Edeowie - Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
Edeowie - Dinner, Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356
Edeowie - 2 Night Escape
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643
Edeowie - 3 Night Getaway
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515
Ikara Safari Tent - King Bed - maximum 2 guests
Safari Tent - Langmeil Weekend
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม
ร้อนแรง!
492
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Safari Tent - SA Naturally
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
Safari Tent - Lake Eyre Flight Deal
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
ร้อนแรง!
1,220
Safari Tent - Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม 360 320 320 320 320 320 360 360 320 320 320 320 320
Safari Tent - Dinner, Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม 472 432 432 432 432 432 472 472 432 432 432 432 432
Safari Tent - Adventure in Style Package
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785
Ikara Family Safari Tent - King Bed & Single Beds - maximum 4 guests
Family Safari Tent - Langmeil Weekend
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
492
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Safari Family Tent - SA Naturally
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
240
เต็ม
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
ร้อนแรง!
240
Safari Family Tent - Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 320 เต็ม 320 320 320 360 320 320 360 320 320 360 360 320
Safari Family Tent - Dinner, Bed & Breakfast
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 432 เต็ม 432 432 432 472 432 432 472 432 432 472 472 432
Campground
Permanent Tent - Kids Eat Free
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
ร้อนแรง!
75
Permanent Tent
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Powered Camp Site - Langmeil Weekend
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
284
ร้อนแรง!
284
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Powered Camp Site - Kids Eat Free Offer
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
ร้อนแรง!
25
Powered Camp Site
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Un-powered Camp Site - Kids Eat Free Offer
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
ร้อนแรง!
14
Un-powered Camp Site
รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

ข้อมูลสถานที่พัก

Wilpena Pound Resort
08 8648 0004
1800 805 802
Wilpena Road, via Hawker
Hawker SA 5434
กลับไปยังเว็บไซต์หลัก

The only accommodation in the Ikara-Flinders Ranges National Park, Wilpena Pound Resort is located at the entrance of Wilpena Pound, and consists of 60 hotel and resort style rooms. With 4WD Tours, Scenic Flights, Aboriginal cultural guided walks, and much more, Wilpena Pound is the place to base yourself to explore one of Natures Wonders.

Our Visitors Centre provides information on where to go and what to do,. Relax and refuel at our Restaurant, Bar or General Store. No trip to South Australia is complete without a stop in Wilpena Pound.

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. บาร์บีคิว
 2. ร้านอาหารในโรงแรม
 3. บริการซักรีด
 4. ห้องพักปลอดบุหรี่
 5. สถานที่จัดประชุม
 6. สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 7. ห้องพักสะดวกสำหรับผู้พิการ
 8. ร้านกาแฟ
 9. บริการดีวีดี
 10. โต๊ะบริการทัวร์
 11. ห้องพักเชื่อมต่อกัน
 12. บาร์ / เลานจ์
 13. ที่จอดรถฟรี
 14. อินเตอร์เน็ต

รายละเอียดที่พัก

Wilpena Pound Resort

Aroona - Langmeil Weekend

Aroona - Langmeil Weekend

จอง

Langmeil Wine Gourmet Weekend: Stay for two nights in a Standard Room. 5-Course Wine Makers Dinner with matching Langmeil wines on 9th November, a Sunset Canapés Tour, plus our Full Buffet Breakfast daily

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงเสริมแบบพับได้
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. โทรทัศน์
 4. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 5. ระบบทำความร้อน
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. ระเบียง
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. โต๊ะทำงาน
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก

Wilpena Pound Resort

Aroona - SA Naturally

Aroona - SA Naturally

จอง

SA NATURALLY PACKAGE: Stay three nights or longer and save 25%! Includes our Full Buffet Breakfast daily. 3 night minimum stay.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงเสริมแบบพับได้
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. โทรทัศน์
 4. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 5. ระบบทำความร้อน
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. ระเบียง
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. โต๊ะทำงาน
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก

Wilpena Pound Resort

Aroona - Kids Eat Free Offer

Aroona - Kids Eat Free Offer

จอง

Aroona: Kids Eat Free Offer- Rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.
1 free kids meal with any adult main meal ordered - breakfast, lunch or dinner.
(Children up to 12 years can eat free in participating restaurants, when dining with their parents and ordering from the children's menu. Valid for breakfast, lunch and dinner.)
Please note Kids Eat Free is for dine in only and available only when a minimum of one main adult meal is ordered. Kids Eat Free does not apply to takeaway meals, or food purchased at the IGA Xpress store.
You must have booked a Kids Eat Free Package to take advantage of this offer.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงเสริมแบบพับได้
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. โทรทัศน์
 4. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 5. ระบบทำความร้อน
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. ระเบียง
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. โต๊ะทำงาน
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก

Wilpena Pound Resort

Aroona - Lake Eyre Flight Deal

Aroona - Lake Eyre Flight Deal

จอง

Lake Eyre Flight Deal - 2 nights accommodation with breakfast daily plus a 3.5 hour Scenic Flight over Lake Eyre for two. 2 night minimum stay.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงเสริมแบบพับได้
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. โทรทัศน์
 4. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 5. ระบบทำความร้อน
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. ระเบียง
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. โต๊ะทำงาน
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก

Wilpena Pound Resort

Aroona - Room Only

Aroona - Room Only

จอง

Aroona: ROOM ONLY - Rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงเสริมแบบพับได้
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. โทรทัศน์
 4. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 5. ระบบทำความร้อน
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. ระเบียง
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. โต๊ะทำงาน
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก

Wilpena Pound Resort

Aroona - Bed & Breakfast

Aroona - Bed & Breakfast

จอง

Aroona: B&B - Rate includes: breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงเสริมแบบพับได้
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. โทรทัศน์
 4. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 5. ระบบทำความร้อน
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. ระเบียง
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. โต๊ะทำงาน
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก

Wilpena Pound Resort

Aroona - Dinner, Bed & Breakfast

Aroona - Dinner, Bed & Breakfast

จอง

Aroona: Dinner Bed & Breakfast - Rate includes: dinner and breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงเสริมแบบพับได้
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. โทรทัศน์
 4. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 5. ระบบทำความร้อน
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. ระเบียง
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. โต๊ะทำงาน
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก

Wilpena Pound Resort

Aroona - 2 Night Escape

Aroona - 2 Night Escape

จอง

Aroona: ESCAPE - Package includes: breakfast daily, 20min scenic flight and 1/2 day 4WD tour. 2 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงเสริมแบบพับได้
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. โทรทัศน์
 4. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 5. ระบบทำความร้อน
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. ระเบียง
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. โต๊ะทำงาน
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก

Wilpena Pound Resort

Aroona - 3 Night Getaway

Aroona - 3 Night Getaway

จอง

Aroona: GETAWAY - Package includes: breakfast daily, 20min scenic flight, 1/2 day 4WD tour and sunset spectacular. 3 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 เตียงเสริมแบบพับได้
 • 1 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. โทรทัศน์
 4. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 5. ระบบทำความร้อน
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. ระเบียง
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. โต๊ะทำงาน
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก

Wilpena Pound Resort

Brachina - Langmeil Weekend

Brachina - Langmeil Weekend

จอง

Langmeil Wine Gourmet Weekend: Stay for two nights in a Standard Room. 5-Course Wine Makers Dinner with matching Langmeil wines on 9th November, a Sunset Canapés Tour, plus our Full Buffet Breakfast daily

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 4. มีผ้าปูเตียงให้
 5. เตารีด/ที่รองรีด
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. โทรทัศน์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. โต๊ะทำงาน
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ระเบียง

Wilpena Pound Resort

Brachina - SA Naturally

Brachina - SA Naturally

จอง

SA NATURALLY PACKAGE: Stay three nights or longer and save 25%! Includes our Full Buffet Breakfast Daily. 3 night minimum stay.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 4. มีผ้าปูเตียงให้
 5. เตารีด/ที่รองรีด
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. โทรทัศน์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. โต๊ะทำงาน
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ระเบียง

Wilpena Pound Resort

Brachina - Lake Eyre Flight Deal

Brachina - Lake Eyre Flight Deal

จอง

Lake Eyre Flight Deal - 2 nights accommodation with breakfast daily plus a 3.5 hour Scenic Flight over Lake Eyre for two. 2 night minimum stay.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 4. มีผ้าปูเตียงให้
 5. เตารีด/ที่รองรีด
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. โทรทัศน์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. โต๊ะทำงาน
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ระเบียง

Wilpena Pound Resort

Brachina - Room Only

Brachina - Room Only

จอง

Brachina: ROOM ONLY - Rate includes: rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 2 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 4. มีผ้าปูเตียงให้
 5. เตารีด/ที่รองรีด
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. โทรทัศน์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. โต๊ะทำงาน
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ระเบียง

Wilpena Pound Resort

Brachina - Bed & Breakfast

Brachina - Bed & Breakfast

จอง

Brachina: B&B - Rate includes: breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 2 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 4. มีผ้าปูเตียงให้
 5. เตารีด/ที่รองรีด
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. โทรทัศน์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. โต๊ะทำงาน
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ระเบียง

Wilpena Pound Resort

Brachina - Dinner, Bed & Breakfast

Brachina - Dinner, Bed & Breakfast

จอง

Brachina: Dinner Bed & Breakfast - Rate includes: dinner and breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 2 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 4. มีผ้าปูเตียงให้
 5. เตารีด/ที่รองรีด
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. โทรทัศน์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. โต๊ะทำงาน
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ระเบียง

Wilpena Pound Resort

Brachina - 2 Night Escape

Brachina - 2 Night Escape

จอง

Brachina: ESCAPE - Package includes: breakfast daily, 20min scenic flight and 1/2 day 4WD tour. 2 night min stay. Suitable for up to 2 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 4. มีผ้าปูเตียงให้
 5. เตารีด/ที่รองรีด
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. โทรทัศน์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. โต๊ะทำงาน
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ระเบียง

Wilpena Pound Resort

Brachina - 3 Night Getaway

Brachina - 3 Night Getaway

จอง

Brachina: GETAWAY - Package includes: breakfast daily, 20min scenic flight, 1/2 day 4WD tour and sunset spectacular. 3 night min stay. Suitable for up to 2 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เตียงเด็กอ่อน
 3. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 4. มีผ้าปูเตียงให้
 5. เตารีด/ที่รองรีด
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. โทรทัศน์
 9. ระบบทำความร้อน
 10. โต๊ะทำงาน
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 15. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ระเบียง

Wilpena Pound Resort

Heysen - Langmeil Weekend

Heysen - Langmeil Weekend

จอง

Langmeil Wine Gourmet Weekend: Stay for two nights in a Superior Room. 5-Course Wine Makers Dinner with matching Langmeil wines on 9th November, a Sunset Canapés Tour, plus our Full Buffet Breakfast daily

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องพักสำหรับผู้พิการ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องเล่นดีวีดี
 5. มีผ้าปูเตียงให้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. เตียงเด็กอ่อน
 8. โทรทัศน์
 9. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 10. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. ไดร์เป่าผม
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ระเบียง
 15. ระบบทำความร้อน
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. เตารีด/ที่รองรีด
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. อ่างอาบนำ้
 20. นาฬิกาปลุกวิทยุ

Wilpena Pound Resort

Heysen - SA Naturally

Heysen - SA Naturally

จอง

SA NATURALLY PACKAGE: Stay three nights or longer and save 25%! Includes our Full Buffet Breakfast Daily. 3 night minimum stay.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องพักสำหรับผู้พิการ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องเล่นดีวีดี
 5. มีผ้าปูเตียงให้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. เตียงเด็กอ่อน
 8. โทรทัศน์
 9. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 10. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. ไดร์เป่าผม
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ระเบียง
 15. ระบบทำความร้อน
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. เตารีด/ที่รองรีด
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. อ่างอาบนำ้
 20. นาฬิกาปลุกวิทยุ

Wilpena Pound Resort

Heysen - Kids Eat Free Offer

Heysen - Kids Eat Free Offer

จอง

Heysen: Kids Eat Free Offer- Rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.
1 free kids meal with any adult main meal ordered - breakfast, lunch or dinner.
(Children up to 12 years can eat free in participating restaurants, when dining with their parents and ordering from the children's menu. Valid for breakfast, lunch and dinner.)
Please note Kids Eat Free is for dine in only and available only when a minimum of one main adult meal is ordered. Kids Eat Free does not apply to takeaway meals, or food purchased at the IGA Xpress store.
You must have booked a Kids Eat Free Package to take advantage of this offer.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องพักสำหรับผู้พิการ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องเล่นดีวีดี
 5. มีผ้าปูเตียงให้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. เตียงเด็กอ่อน
 8. โทรทัศน์
 9. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 10. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. ไดร์เป่าผม
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ระเบียง
 15. ระบบทำความร้อน
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. เตารีด/ที่รองรีด
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. อ่างอาบนำ้
 20. นาฬิกาปลุกวิทยุ

Wilpena Pound Resort

Heysen - Lake Eyre Flight Deal

Heysen - Lake Eyre Flight Deal

จอง

Lake Eyre Flight Deal - 2 nights accommodation with breakfast daily plus a 3.5 hour Scenic Flight over Lake Eyre for two. 2 night minimum stay.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องพักสำหรับผู้พิการ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องเล่นดีวีดี
 5. มีผ้าปูเตียงให้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. เตียงเด็กอ่อน
 8. โทรทัศน์
 9. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 10. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. ไดร์เป่าผม
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ระเบียง
 15. ระบบทำความร้อน
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. เตารีด/ที่รองรีด
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. อ่างอาบนำ้
 20. นาฬิกาปลุกวิทยุ

Wilpena Pound Resort

Heysen - Room Only

Heysen - Room Only

จอง

Heysen: ROOM ONLY - Rate includes: rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องพักสำหรับผู้พิการ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องเล่นดีวีดี
 5. มีผ้าปูเตียงให้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. เตียงเด็กอ่อน
 8. โทรทัศน์
 9. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 10. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. ไดร์เป่าผม
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ระเบียง
 15. ระบบทำความร้อน
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. เตารีด/ที่รองรีด
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. อ่างอาบนำ้
 20. นาฬิกาปลุกวิทยุ

Wilpena Pound Resort

Heysen - Bed & Breakfast

Heysen - Bed & Breakfast

จอง

Heysen: B&B - Rate includes: breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องพักสำหรับผู้พิการ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องเล่นดีวีดี
 5. มีผ้าปูเตียงให้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. เตียงเด็กอ่อน
 8. โทรทัศน์
 9. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 10. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. ไดร์เป่าผม
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ระเบียง
 15. ระบบทำความร้อน
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. เตารีด/ที่รองรีด
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. อ่างอาบนำ้
 20. นาฬิกาปลุกวิทยุ

Wilpena Pound Resort

Heysen - Dinner, Bed & Breakfast

Heysen - Dinner, Bed & Breakfast

จอง

Heysen: DB&B - Rate includes: dinner and breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องพักสำหรับผู้พิการ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องเล่นดีวีดี
 5. มีผ้าปูเตียงให้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. เตียงเด็กอ่อน
 8. โทรทัศน์
 9. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 10. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. ไดร์เป่าผม
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ระเบียง
 15. ระบบทำความร้อน
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. เตารีด/ที่รองรีด
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. อ่างอาบนำ้
 20. นาฬิกาปลุกวิทยุ

Wilpena Pound Resort

Heysen - 2 Night Escape

Heysen - 2 Night Escape

จอง

Heysen: ESCAPE - Package includes: breakfast daily, 20min scenic flight and 1/2 day 4WD tour. 2 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องพักสำหรับผู้พิการ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องเล่นดีวีดี
 5. มีผ้าปูเตียงให้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. เตียงเด็กอ่อน
 8. โทรทัศน์
 9. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 10. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. ไดร์เป่าผม
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ระเบียง
 15. ระบบทำความร้อน
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. เตารีด/ที่รองรีด
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. อ่างอาบนำ้
 20. นาฬิกาปลุกวิทยุ

Wilpena Pound Resort

Heysen - 3 Night Getaway

Heysen - 3 Night Getaway

จอง

Heysen: GETAWAY - Package includes: breakfast daily, 20min scenic flight, 1/2 day 4WD tour and sunset spectacular. 3 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ห้องพักสำหรับผู้พิการ
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 4. เครื่องเล่นดีวีดี
 5. มีผ้าปูเตียงให้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. เตียงเด็กอ่อน
 8. โทรทัศน์
 9. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 10. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. ไดร์เป่าผม
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ระเบียง
 15. ระบบทำความร้อน
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. เตารีด/ที่รองรีด
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. อ่างอาบนำ้
 20. นาฬิกาปลุกวิทยุ

Wilpena Pound Resort

Edeowie - Langmeil Weekend

Edeowie - Langmeil Weekend

จอง

Langmeil Wine Gourmet Weekend: Stay for two nights in a Superior Room. 5-Course Wine Makers Dinner with matching Langmeil wines on 9th November, a Sunset Canapés Tour, plus our Full Buffet Breakfast daily

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรทัศน์
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องปิ้งขนมปัง
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. มีผ้าปูเตียงให้
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. เตารีด/ที่รองรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 15. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. ระเบียง
 20. ระบบทำความร้อน
 21. เตียงเด็กอ่อน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้

Wilpena Pound Resort

Edeowie - SA Naturally

Edeowie - SA Naturally

จอง

SA NATURALLY PACKAGE: Stay three nights or longer and save 25%! Includes our Full Buffet Breakfast Daily. 3 night minimum stay.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรทัศน์
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องปิ้งขนมปัง
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. มีผ้าปูเตียงให้
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. เตารีด/ที่รองรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 15. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. ระเบียง
 20. ระบบทำความร้อน
 21. เตียงเด็กอ่อน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้

Wilpena Pound Resort

Edeowie - Kids Eat Free Offer

Edeowie - Kids Eat Free Offer

จอง

Aroona: Kids Eat Free Offer- Rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 6 guests.
1 free kids meal with any adult main meal ordered - breakfast, lunch or dinner.
(Children up to 12 years can eat free in participating restaurants, when dining with their parents and ordering from the children's menu. Valid for breakfast, lunch and dinner.)
Please note Kids Eat Free is for dine in only and available only when a minimum of one main adult meal is ordered. Kids Eat Free does not apply to takeaway meals, or food purchased at the IGA Xpress store.
You must have booked a Kids Eat Free Package to take advantage of this offer.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรทัศน์
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องปิ้งขนมปัง
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. มีผ้าปูเตียงให้
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. เตารีด/ที่รองรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 15. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. ระเบียง
 20. ระบบทำความร้อน
 21. เตียงเด็กอ่อน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้

Wilpena Pound Resort

Edeowie - Lake Eyre Flight Deal

Edeowie - Lake Eyre Flight Deal

จอง

Lake Eyre Flight Deal - 2 nights accommodation with breakfast daily plus a 3.5 hour Scenic Flight over Lake Eyre for two. 2 night minimum stay.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรทัศน์
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องปิ้งขนมปัง
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. มีผ้าปูเตียงให้
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. เตารีด/ที่รองรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 15. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. ระเบียง
 20. ระบบทำความร้อน
 21. เตียงเด็กอ่อน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้

Wilpena Pound Resort

Edeowie - Room Only

Edeowie - Room Only

จอง

Edeowie - ROOM ONLY - Rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 6 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรทัศน์
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องปิ้งขนมปัง
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. มีผ้าปูเตียงให้
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. เตารีด/ที่รองรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 15. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. ระเบียง
 20. ระบบทำความร้อน
 21. เตียงเด็กอ่อน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้

Wilpena Pound Resort

Edeowie - Bed & Breakfast

Edeowie - Bed & Breakfast

จอง

Edeowie: B&B - Rate includes: breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 6 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรทัศน์
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องปิ้งขนมปัง
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. มีผ้าปูเตียงให้
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. เตารีด/ที่รองรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 15. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. ระเบียง
 20. ระบบทำความร้อน
 21. เตียงเด็กอ่อน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้

Wilpena Pound Resort

Edeowie - Dinner, Bed & Breakfast

Edeowie - Dinner, Bed & Breakfast

จอง

Edeowie: Dinner, Bed & Breakfast - Rate includes: dinner and breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 6 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรทัศน์
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องปิ้งขนมปัง
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. มีผ้าปูเตียงให้
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. เตารีด/ที่รองรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 15. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. ระเบียง
 20. ระบบทำความร้อน
 21. เตียงเด็กอ่อน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้

Wilpena Pound Resort

Edeowie - 2 Night Escape

Edeowie - 2 Night Escape

จอง

Edeowie: ESCAPE - Package includes: breakfast daily, 20min scenic flight and 1/2 day 4WD tour. 2 night min stay. Suitable for up to 6 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรทัศน์
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องปิ้งขนมปัง
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. มีผ้าปูเตียงให้
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. เตารีด/ที่รองรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 15. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. ระเบียง
 20. ระบบทำความร้อน
 21. เตียงเด็กอ่อน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้

Wilpena Pound Resort

Edeowie - 3 Night Getaway

Edeowie - 3 Night Getaway

จอง

Edeowie: GETAWAY - Package includes: breakfast daily, 20min scenic flight, 1/2 day 4WD tour and sunset spectacular. 3 night min stay. Suitable for up to 6 guests.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรทัศน์
 5. อ่างอาบนำ้
 6. นาฬิกาปลุก
 7. ไดร์เป่าผม
 8. เครื่องปิ้งขนมปัง
 9. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 10. มีผ้าปูเตียงให้
 11. ตู้เย็น - มินิบาร์
 12. เตารีด/ที่รองรีด
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 15. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 16. รูมเซอร์วิสรายวัน
 17. ครัวขนาดเล็ก
 18. ฝักบัวพร้อมอ่างอาบน้ำ
 19. ระเบียง
 20. ระบบทำความร้อน
 21. เตียงเด็กอ่อน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้

Wilpena Pound Resort

Safari Tent - Langmeil Weekend

Safari Tent - Langmeil Weekend

จอง

Langmeil Wine Gourmet Weekend: Stay for two nights in a Safari Tent. 5-Course Wine Makers Dinner with matching Langmeil wines on 9th November, a Sunset Canapés Tour, plus our Full Buffet Breakfast daily

 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 3. ระบบทำความร้อน
 4. เตารีด/ที่รองรีด
 5. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 6. แอร์
 7. เครื่องทำชา/กาแฟ
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. ระเบียง
 10. ตู้เย็นเล็ก
 11. นาฬิกาปลุก
 12. ไดร์เป่าผม

Wilpena Pound Resort

Safari Tent - SA Naturally

Safari Tent - SA Naturally

จอง

SA NATURALLY PACKAGE: Stay three nights or longer and save 25%! Includes our Full Buffet Breakfast Daily. 3 night minimum stay.

 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 3. ระบบทำความร้อน
 4. เตารีด/ที่รองรีด
 5. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 6. แอร์
 7. เครื่องทำชา/กาแฟ
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. ระเบียง
 10. ตู้เย็นเล็ก
 11. นาฬิกาปลุก
 12. ไดร์เป่าผม

Wilpena Pound Resort

Safari Tent - Lake Eyre Flight Deal

Safari Tent - Lake Eyre Flight Deal

จอง

Lake Eyre Flight Deal - 2 nights accommodation with breakfast daily plus a 3.5 hour Scenic Flight over Lake Eyre for two. 2 night minimum stay.

 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 3. ระบบทำความร้อน
 4. เตารีด/ที่รองรีด
 5. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 6. แอร์
 7. เครื่องทำชา/กาแฟ
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. ระเบียง
 10. ตู้เย็นเล็ก
 11. นาฬิกาปลุก
 12. ไดร์เป่าผม

Wilpena Pound Resort

Safari Tent - Bed & Breakfast

Safari Tent - Bed & Breakfast

จอง

Safari Tent: B&B - Rate includes: breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 2 guests.

 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 3. ระบบทำความร้อน
 4. เตารีด/ที่รองรีด
 5. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 6. แอร์
 7. เครื่องทำชา/กาแฟ
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. ระเบียง
 10. ตู้เย็นเล็ก
 11. นาฬิกาปลุก
 12. ไดร์เป่าผม

Wilpena Pound Resort

Safari Tent - Dinner, Bed & Breakfast

Safari Tent - Dinner, Bed & Breakfast

จอง

Safari Tent: DB&B - Rate includes: dinner and breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 2 guests.

 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 3. ระบบทำความร้อน
 4. เตารีด/ที่รองรีด
 5. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 6. แอร์
 7. เครื่องทำชา/กาแฟ
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. ระเบียง
 10. ตู้เย็นเล็ก
 11. นาฬิกาปลุก
 12. ไดร์เป่าผม

Wilpena Pound Resort

Safari Tent - Adventure in Style Package

Safari Tent - Adventure in Style Package

จอง

Safari Tent: ADVENTURE - Package includes: breakfast and dinner daily, 20min scenic flight, 1/2 day 4WD tour. 2 night min stay. Suitable for up to 2 guests.

 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 3. ระบบทำความร้อน
 4. เตารีด/ที่รองรีด
 5. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 6. แอร์
 7. เครื่องทำชา/กาแฟ
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. ระเบียง
 10. ตู้เย็นเล็ก
 11. นาฬิกาปลุก
 12. ไดร์เป่าผม

Wilpena Pound Resort

Family Safari Tent - Langmeil Weekend

Family Safari Tent - Langmeil Weekend

จอง

Langmeil Wine Gourmet Weekend: Stay for two nights in a Safari Tent. 5-Course Wine Makers Dinner with matching Langmeil wines on 9th November, a Sunset Canapés Tour, plus our Full Buffet Breakfast daily

 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ไดร์เป่าผม
 3. เตารีด/ที่รองรีด
 4. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 5. เครื่องทำชา/กาแฟ
 6. ระเบียง
 7. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. นาฬิกาปลุก
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 12. ระบบทำความร้อน
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. รูมเซอร์วิสรายวัน

Wilpena Pound Resort

Safari Family Tent - SA Naturally

Safari Family Tent - SA Naturally

จอง

SA NATURALLY PACKAGE: Stay three nights or longer and save 25%! Includes our Full Buffet Breakfast Daily. 3 night minimum stay.

 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ไดร์เป่าผม
 3. เตารีด/ที่รองรีด
 4. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 5. เครื่องทำชา/กาแฟ
 6. ระเบียง
 7. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. นาฬิกาปลุก
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 12. ระบบทำความร้อน
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. รูมเซอร์วิสรายวัน

Wilpena Pound Resort

Safari Family Tent - Bed & Breakfast

Safari Family Tent - Bed & Breakfast

จอง

Safari Tent: B&B - Rate includes: breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ไดร์เป่าผม
 3. เตารีด/ที่รองรีด
 4. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 5. เครื่องทำชา/กาแฟ
 6. ระเบียง
 7. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. นาฬิกาปลุก
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 12. ระบบทำความร้อน
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. รูมเซอร์วิสรายวัน

Wilpena Pound Resort

Safari Family Tent - Dinner, Bed & Breakfast

Safari Family Tent - Dinner, Bed & Breakfast

จอง

Safari Tent: DB&B - Rate includes: dinner and breakfast daily. 1 night min stay. Suitable for up to 4 guests.

 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 1 เตียงคิง / แฝด
 • 1 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. แอร์
 2. ไดร์เป่าผม
 3. เตารีด/ที่รองรีด
 4. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 5. เครื่องทำชา/กาแฟ
 6. ระเบียง
 7. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 8. ตู้นิรภัยในห้องพัก
 9. นาฬิกาปลุก
 10. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 11. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 12. ระบบทำความร้อน
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. มีผ้าปูเตียงให้
 15. รูมเซอร์วิสรายวัน

Wilpena Pound Resort

Permanent Tent - Kids Eat Free

Permanent Tent - Kids Eat Free

จอง

Permanent Tent: Kids Eat Free Offer- Rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 5 guests.
1 free kids meal with any adult main meal ordered - breakfast, lunch or dinner.
(Children up to 12 years can eat free in participating restaurants, when dining with their parents and ordering from the children's menu. Valid for breakfast, lunch and dinner.)
Please note Kids Eat Free is for dine in only and available only when a minimum of one main adult meal is ordered. Kids Eat Free does not apply to takeaway meals, or food purchased at the IGA Xpress store.
You must have booked a Kids Eat Free Package to take advantage of this offer.

 • ห้องน้ำรวม
 • ห้องปลอดบุหรี่

Wilpena Pound Resort

Permanent Tent

Permanent Tent

จอง

Permanent Tent in the Wilpena Pound Resort Campground. Located just a short walk from the entrance to Wilpena Pound, the campground is a perfect base for exploring the area. You will be required to check in at the Visitors Centre and pay your camping fees and National Park permit on arrival.

 • ห้องน้ำรวม
 • ห้องปลอดบุหรี่

Wilpena Pound Resort

Powered Camp Site - Langmeil Weekend

Powered Camp Site - Langmeil Weekend

จอง

Langmeil Wine Gourmet Weekend: Stay for two nights on a Powered Campsite. 5-Course Wine Makers Dinner with matching Langmeil wines on 9th November, a Sunset Canapés Tour, plus our Full Buffet Breakfast daily

Wilpena Pound Resort

Powered Camp Site - Kids Eat Free Offer

Powered Camp Site - Kids Eat Free Offer

จอง

Powered Camp Site: Kids Eat Free Offer- Rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 6 guests.
1 free kids meal with any adult main meal ordered - breakfast, lunch or dinner.
(Children up to 12 years can eat free in participating restaurants, when dining with their parents and ordering from the children's menu. Valid for breakfast, lunch and dinner.)
Please note Kids Eat Free is for dine in only and available only when a minimum of one main adult meal is ordered. Kids Eat Free does not apply to takeaway meals, or food purchased at the IGA Xpress store.
You must have booked a Kids Eat Free Package to take advantage of this offer.

Wilpena Pound Resort

Powered Camp Site

Powered Camp Site

จอง

A Powered Camp Site in the Wilpena Pound Resort Camping Grounds. Located just a short walk from the entrance to Wilpena Pound, the campground is a perfect base for exploring the area. You will be required to check in at the Visitors Centre and pay your camping fees and National Park permit on arrival.

Wilpena Pound Resort

Un-powered Camp Site - Kids Eat Free Offer

Un-powered Camp Site - Kids Eat Free Offer

จอง

Permanent Tent: Kids Eat Free Offer- Rate is room only. 1 night min stay. Suitable for up to 6 guests.
1 free kids meal with any adult main meal ordered - breakfast, lunch or dinner.
(Children up to 12 years can eat free in participating restaurants, when dining with their parents and ordering from the children's menu. Valid for breakfast, lunch and dinner.)
Please note Kids Eat Free is for dine in only and available only when a minimum of one main adult meal is ordered. Kids Eat Free does not apply to takeaway meals, or food purchased at the IGA Xpress store.
You must have booked a Kids Eat Free Package to take advantage of this offer.

Wilpena Pound Resort

Un-powered Camp Site

Un-powered Camp Site

จอง

A Un-powered Camp Site in the Wilpena Pound Resort Camping Grounds. Located just a short walk from the entrance to Wilpena Pound, the campground is a perfect base for exploring the area. You will be required to check in at the Visitors Centre and pay your camping fees and National Park permit on arrival.

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Credit Card details will be required to secure bookings, with full payment made at the time of booking. Cancellations made 31 day or more in advance of stay are eligible for a full refund. All credit card payments incur a 1.75% surcharge.

A credit card pre-authorisation is required on check in to cover any incidentals.

A booking “Administration and Processing Fee” of $AUD25.00 will be charged for all cancellations in addition to any Booking Cancellation charges that may apply.

The Booking Cancellation charges are calculated as follows:

Bookings cancelled greater than or equal to 31 days prior to arrival will only incur the booking administration fee of $25.00

Bookings cancelled less than or equal to 30 days prior to arrival will incur a booking cancellation charge of 100% of the total booking package cost in addition to the booking administration fee of $25.00

No shows and cancellations after check-in - will be subject to a 100% cancellation fee.

สอบถาม

Please be specific on exact dates of stay and room types required. Also please request any tours which you may be interested in.

 1. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กรุณาอย่าป้อนข้อมูลบัตรเครดิตในส่วนนี้

 1. สอบถาม