ราคาจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงิน AUD ราคาเต็ม 27 มิ.ย. 2017 28 มิ.ย. 2017 พฤ 29 มิ.ย. 2017 30 มิ.ย. 2017 01 ก.ค. 2017 อา 02 ก.ค. 2017 03 ก.ค. 2017 04 ก.ค. 2017 05 ก.ค. 2017 พฤ 06 ก.ค. 2017 07 ก.ค. 2017 08 ก.ค. 2017 อา 09 ก.ค. 2017 10 ก.ค. 2017
Standard Studio
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 500 $ สอบถาม 165 165 165 สอบถาม สอบถาม 176 สอบถาม 193 198 198 สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Standard Studio Min 2
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 500 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 220 220 สอบถาม
Standard Studio Min 3
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 500 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Standard Studio Min 5
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 500 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Deluxe Studio
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 800 $ สอบถาม 176 176 176 สอบถาม สอบถาม 204 204 204 220 220 สอบถาม 176 176
Deluxe Studio - Min 2
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 800 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 259 259 สอบถาม 182 182 198 สอบถาม 237 237 165
Deluxe Studio - Min 3
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 800 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม 220 220 220 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 220 220 220 165
Deluxe Studio - Min 5
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 800 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Budget Standard Room Min 3
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 400 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Budget Standard Room
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 400 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม 149 สอบถาม สอบถาม 165 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 165
Deluxe Family Room 5
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,100 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 374 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 325
Budget Standard Min 2
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 400 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Deluxe Family Room 5 Min 2
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,100 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Deluxe Family Room 5 Min 3
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,100 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Deluxe Family Room 5 Min 7
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,100 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Deluxe Family Room 4
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,100 $ สอบถาม สอบถาม 270 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 358 สอบถาม สอบถาม 374 สอบถาม 308
Deluxe Family Room 4 Min 2
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,100 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 358 358 สอบถาม
Deluxe Family Room 4 Min 3
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,100 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Standard Family Room Sleeps 4
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 900 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 347 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 292
Standard Family Room Sleeps 5
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 900 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 363 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
2 Bedroom Front Apartment
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม 363 363 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 413 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 363 สอบถาม
2 Bedroom Front Apartment Min 2
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม 363 363 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
2 Bedroom Front Apartment Min 3
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Front Apartment Min 7
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,100 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Back Apartment 201
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 413 สอบถาม สอบถาม 363
Back Apartment 201 Min 2
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
2 Bedroom Back 201 Apartment Min 3
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
2 Bedroom Back Apartment
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม 363 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 413 413 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 363
2 Bedroom Back Apartment M2
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
2 Bedroom Back Apartment Min 3
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Deluxe Family Room 4 Min 7
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 1,100 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Back Apartment 401
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 363 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 413 สอบถาม สอบถาม 363 363
Back Apartment 401 Min 2
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Back Apartment 401 Min 3
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,000 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

ข้อมูลสถานที่พัก

Hyde Park Inn
+61 2 9264 6001
1800 221 030
271 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000
กลับไปยังเว็บไซต์หลัก

THE HYDE PARK INN

The Hyde Park Inn is a 4 Star Hotel in Sydney Australia offering quality family accommodation with views of Hyde Park and Sydney Harbour. The Hyde Park Inn is a 96 room property in the heart of Sydney’s Central Business District across from beautiful Hyde Park. For comfort, cost, facilities, location, transport and spectacular views of the city, the Hyde Park Inn is the place to stay in Sydney.

Our Rooms include all new furniture, fittings and appliances including LCD TV's, DVD's & Microwaves in all rooms as well as cook tops fitted in all Deluxe Rooms and Apartments.

The rooms also feature all new interior design including carpet, bedding furniture and curtains to create a contemporary yet comfortable feel.

The Hyde Park Inn is proud to announce the introduction of Free WiFi and Cable Internet Service for our in house guests. This will allow guests to conveniently browse the net on your laptop, mobile or tablet while enjoying the Hyde Park Inn’s facilities

HYDE PARK FORUM - CONFERENCE & MEETING CENTRE

The Hyde Park Forum Conference and Meeting Centre. An all new state of the art Conference and Meeting Centre in Sydney's CBD. Featuring built in AV & IT equipment including data projection, teleconferencing and videoconferencing units. Two meeting rooms and an Executive Boardroom with exhibition/trade show space available. All rooms face Hyde Park and feature abundant natural light.

Hyde Park Forum, Small Meeting Solutions
Level One, 271 Elizabeth Street Sydney

Changes to Offsite Secure Parking (Goulburn Street)

Due to Sydney City Council policy changes, our offsite parking (Secure Parking, Goulburn Street)

Each voucher issued will be valid for ONE ENTRY AND ONE EXIT ONLY. Each voucher will cover up to 24 period. Multiple Entry and Exits with a single voucher are NO longer possible.
Please contact hotel reception to discuss for options and how best to use your parking voucher or vouchers.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Dear Guests,

We have been recently informed by Transport NSW about the ANZAC Memorial upgrade project as a part of city wide on-going infrastructure development.

The upgrade at ANZAC Memorial and will be ongoing until 2017. The majority of work will take place during business hours. However, for safety reasons, and to minimize the impact to traffic and pedestrians, some work may be undertaken outside standard business hours, including weekends.

Construction Hours (7am to 7pm) Monday to Friday (7am to 5pm) Saturday

ANZAC Memorial is located approx. 200m from the Hyde Park Inn

The Sydney Light Rail Program is NOT affecting access to or any areas surrounding the Hyde Park Inn

**For updated schedule from http://www.anzacmemorial.nsw.gov.au/anzac-memorial-centenary-project/latest-news
Hyde Park Inn Management

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. สถานที่จัดประชุม
 2. อินเตอร์เน็ต
 3. บริการซักแห้ง
 4. สะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 5. ที่จอดรถฟรี
 6. ห้องซักผ้าสำหรับผู้เข้าพัก
 7. อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 8. พนักงานหน้าประตู
 9. ร้านอาหาร
 10. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 24 ชั่วโมง
 11. ชมภาพยนต์ส่วนตัว
 12. ศูนย์บริการธุรกิจ
 13. โต๊ะบริการทัวร์
 14. ห้องพักสะดวกสำหรับผู้พิการ
 15. ห้องปลอดบุหรี่
 16. ลิฟท์

รายละเอียดที่พัก

Hyde Park Inn

Standard Studio

Standard Studio

จอง

Standard Studio Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
The Standard Studios feature one queen and one single bed (all in the ONE large room); a small kitchenette (with a microwave, toaster, kettle & fridge); ensuite bathroom with shower; air-conditioning and a window view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 2, 3 &4 floors of the hotel. Please note Disabled Access rooms are available however are subject to availability.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีลิฟท์
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรทัศน์
 5. เก้าอี้สูง
 6. เครื่องปรับอากาศ
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็น - มินิบาร์
 9. ไดร์เป่าผม
 10. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 11. นาฬิกาปลุก
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. ครัวขนาดเล็ก
 17. ไมโครเวฟ
 18. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 19. ระบบทำความร้อน
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. เครื่องเล่นดีวีดี
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. โทรศัพท์

Hyde Park Inn

Standard Studio Min 2

Standard Studio Min 2

จอง

Standard Studio - Must stay a minimum 2 nights to receive this rate

Standard Studio Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

The Standard Studios feature one queen and one single bed (all in the ONE large room); a small kitchenette (with a microwave, toaster, kettle & fridge); ensuite bathroom with shower; air-conditioning and a window view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 2, 3 &4 floors of the hotel. Please note Disabled Access rooms are available however are subject to availability.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีลิฟท์
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรทัศน์
 5. เตียงเด็กอ่อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็น - มินิบาร์
 9. ไดร์เป่าผม
 10. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. นาฬิกาปลุก
 17. ไมโครเวฟ
 18. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 19. ระบบทำความร้อน
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. เครื่องเล่นดีวีดี
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. โทรศัพท์
 24. เก้าอี้สูง

Hyde Park Inn

Standard Studio Min 3

Standard Studio Min 3

จอง

Standard Studio - Must stay a minimum 3 nights to receive this rate

Standard Studio Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

The Standard Studios feature one queen and one single bed (all in the ONE large room); a small kitchenette (with a microwave, toaster, kettle & fridge); ensuite bathroom with shower; air-conditioning and a window view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 2, 3 &4 floors of the hotel. Please note Disabled Access rooms are available however are subject to availability.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีลิฟท์
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรทัศน์
 5. เตียงเด็กอ่อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็น - มินิบาร์
 9. ไดร์เป่าผม
 10. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. นาฬิกาปลุก
 17. ไมโครเวฟ
 18. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 19. ระบบทำความร้อน
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. เครื่องเล่นดีวีดี
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. โทรศัพท์
 24. เก้าอี้สูง

Hyde Park Inn

Standard Studio Min 5

Standard Studio Min 5

จอง

Standard Studio - Must stay a minimum 5 nights to receive this rate, booking will be charge in full no cancellations no refunds applies to all New Years Eve bookings.
Standard Studio Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

The Standard Studios feature one queen and one single bed (all in the ONE large room); a small kitchenette (with a microwave, toaster, kettle & fridge); ensuite bathroom with shower; air-conditioning and a window view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 2, 3 &4 floors of the hotel. Please note Disabled Access rooms are available however are subject to availability.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีลิฟท์
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรทัศน์
 5. เตียงเด็กอ่อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็น - มินิบาร์
 9. ไดร์เป่าผม
 10. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. นาฬิกาปลุก
 17. ไมโครเวฟ
 18. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 19. ระบบทำความร้อน
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. เครื่องเล่นดีวีดี
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. โทรศัพท์
 24. เก้าอี้สูง

Hyde Park Inn

Deluxe Studio

Deluxe Studio

จอง

Deluxe Studio Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe studios feature one queen size and one single bed (all in one room); a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 15 of the Hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. ตู้เย็น - มินิบาร์
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

Hyde Park Inn

Deluxe Studio - Min 2

Deluxe Studio - Min 2

จอง

Deluxe Studio - Must Stay a Minimum 2 Nights to receive this rate
Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe studios feature one queen size and one single bed (all in one room); a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 15 of the Hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. ตู้เย็น - มินิบาร์
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

Hyde Park Inn

Deluxe Studio - Min 3

Deluxe Studio - Min 3

จอง

Deluxe Studio - Must Stay a Minimum 3 Nights to receive this rate

Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe studios feature one queen size and one single bed (all in one room); a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 15 of the Hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. ตู้เย็น - มินิบาร์
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

Hyde Park Inn

Deluxe Studio - Min 5

Deluxe Studio - Min 5

จอง

Deluxe Studio - Must Stay a Minimum 5 Nights to receive this rate, booking will be charge in full no cancellations no refunds applies to all New Years Eve bookings.

Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
Deluxe studios feature one queen size and one single bed (all in one room); a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 15 of the Hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. รูมเซอร์วิส
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. ตู้เย็นเล็ก
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

Hyde Park Inn

Budget Standard Room Min 3

Budget Standard Room Min 3

จอง

Small Compact Budget Standard Room with frosted window, No views, 1 queen bed, LCD TV and DVD player. Rate for 2 only, Max 2 people. Tea & Coffee and Toast making facilities only. No Kitchenette

 • 1 Queen bed
 • Non-smoking
 1. อินเทอร์เน็ตแบบ Dial-Up
 2. มีลิฟท์
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 5. แท่นวางไอพอด
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. โทรทัศน์
 10. เตารีด/ที่รองรีด
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. นาฬิกาปลุก
 17. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 18. โทรศัพท์
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย

Hyde Park Inn

Budget Standard Room

Budget Standard Room

จอง

Small Compact Budget Standard Room with frosted window, No View, 1 queen bed, LCD TV and DVD player. Rate for 2 only, Max 2 people. Tea & Coffee and Toast making facilities only. No Kitchenette

 • 1 Queen bed
 • Non-smoking
 1. อินเทอร์เน็ตแบบ Dial-Up
 2. มีลิฟท์
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 5. แท่นวางไอพอด
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. โทรทัศน์
 10. เตารีด/ที่รองรีด
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. นาฬิกาปลุก
 17. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 18. โทรศัพท์
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย

Hyde Park Inn

Deluxe Family Room 5

Deluxe Family Room 5

จอง

Deluxe Family Room 5 - Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe Family Studios feature one queen size and three single beds (all in the ONE large room), a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 15 of the Hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. ตู้เย็น - มินิบาร์
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

Hyde Park Inn

Budget Standard Min 2

Budget Standard Min 2

จอง

Small Compact Budget Standard Room with frosted window, No views , 1 queen bed, LCD TV and DVD player. Rate for 2 only, Max 2 people. Tea & Coffee and Toast making facilities only. No Kitchenette

 • 1 Queen bed
 • Non-smoking
 1. อินเทอร์เน็ตแบบ Dial-Up
 2. มีลิฟท์
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 5. แท่นวางไอพอด
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. โทรทัศน์
 10. เตารีด/ที่รองรีด
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. นาฬิกาปลุก
 17. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 18. โทรศัพท์
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย

Hyde Park Inn

Deluxe Family Room 5 Min 2

Deluxe Family Room 5 Min 2

จอง

Deluxe Family Room 5 - Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe Family Studios feature one queen size and three single beds (all in the ONE large room), a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 15 of the Hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. ตู้เย็น - มินิบาร์
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

Hyde Park Inn

Deluxe Family Room 5 Min 3

Deluxe Family Room 5 Min 3

จอง

Deluxe Family Room 5 - Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe Family Studios feature one queen size and three single beds (all in the ONE large room), a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 15 of the Hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. ตู้เย็น - มินิบาร์
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

Hyde Park Inn

Deluxe Family Room 5 Min 7

Deluxe Family Room 5 Min 7

จอง

Deluxe Family Room 5 - Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe Family Studios feature one queen size and three single beds (all in the ONE large room), a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 15 of the Hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. มีลิฟท์
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. นาฬิกาปลุก
 17. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. ครัวขนาดเล็ก
 22. ไมโครเวฟ
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง
 27. อินเตอร์เน็ต

Hyde Park Inn

Deluxe Family Room 4

Deluxe Family Room 4

จอง

Deluxe Family Room 4 Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe Family Studios feature one queen size and two single beds (all in the ONE large room), a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 9 of the Hotel

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ

Hyde Park Inn

Deluxe Family Room 4 Min 2

Deluxe Family Room 4 Min 2

จอง

Deluxe Family Room 4 Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe Family Studios feature one queen size and two single beds (all in the ONE large room), a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 9 of the Hotel

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ

Hyde Park Inn

Deluxe Family Room 4 Min 3

Deluxe Family Room 4 Min 3

จอง

Deluxe Family Room 4 Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe Family Studios feature one queen size and two single beds (all in the ONE large room), a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 9 of the Hotel

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ

Hyde Park Inn

Standard Family Room Sleeps 4

Standard Family Room Sleeps 4

จอง

Standard Family Room 4 Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
The Standard Family Studios feature one queen and two single beds (all in the ONE large room); a small kitchenette (with a microwave, toaster, kettle & fridge); ensuite bathroom with shower; air-conditioning and a window view overlooking Hyde Park. These rooms are only located on levels 3 &4 floors of the hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีลิฟท์
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรศัพท์
 5. ระบบทำความร้อน
 6. เครื่องปรับอากาศ
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ตู้เย็น - มินิบาร์
 9. โทรทัศน์
 10. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 11. นาฬิกาปลุก
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. ครัวขนาดเล็ก
 17. ไมโครเวฟ
 18. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. เครื่องเล่นดีวีดี
 22. อินเตอร์เน็ต

Hyde Park Inn

Standard Family Room Sleeps 5

Standard Family Room Sleeps 5

จอง

Standard Family Room Sleeps 5 Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
The Standard Family Studios feature one queen and three single beds (all in the ONE large room); a small kitchenette (with a microwave, toaster, kettle & fridge); ensuite bathroom with shower; air-conditioning and a window view overlooking Hyde Park. These rooms are only located on levels 3 & 4 floors of the hotel. Please note these are non-smoking rooms only.

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีลิฟท์
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 5. เตียงเด็กอ่อน
 6. เครื่องปรับอากาศ
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. โทรศัพท์
 10. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 11. นาฬิกาปลุก
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. โทรทัศน์
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. ครัวขนาดเล็ก
 17. ไมโครเวฟ
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. เครื่องเล่นดีวีดี

Hyde Park Inn

2 Bedroom Front Apartment

2 Bedroom Front Apartment

จอง

2 Bedroom Front Apartment Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

These apartments are very spacious and often appeal to families. They feature one queen-size bed in the master bedroom and two single beds in the second bedroom. There is only one bathroom with shower and bath. The other facilities include a fully-equipped kitchen (with cook top, oven, refrigerator, dishwasher, and microwave) and a combined lounge/dining area. There is a balcony off the lounge room and one off the master bedroom. These apartments are located on the high floors and offer spectacular views of Sydney. The Two Bedroom Apartments are located on levels 10 -15 floors of the hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. ระบบทำความร้อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีลิฟท์
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เก้าอี้สูง
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. โทรทัศน์
 15. เตียงเด็กอ่อน
 16. ห้องครัว
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. ไดร์เป่าผม
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. เตาอบ
 25. เตารีด/ที่รองรีด
 26. เครื่องล้างจาน
 27. ไมโครเวฟ
 28. ตู้เย็น
 29. เครื่องปิ้งขนมปัง
 30. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 31. ระเบียง

Hyde Park Inn

2 Bedroom Front Apartment Min 2

2 Bedroom Front Apartment Min 2

จอง

2 Bedroom Front Apartment Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

These apartments are very spacious and often appeal to families. They feature one queen-size bed in the master bedroom and two single beds in the second bedroom. There is only one bathroom with shower and bath. The other facilities include a fully-equipped kitchen (with cook top, oven, refrigerator, dishwasher, and microwave) and a combined lounge/dining area. There is a balcony off the lounge room and one off the master bedroom. These apartments are located on the high floors and offer spectacular views of Sydney. The Two Bedroom Apartments are located on levels 10 -15 floors of the hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. ระบบทำความร้อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีลิฟท์
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เก้าอี้สูง
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. โทรทัศน์
 15. เตียงเด็กอ่อน
 16. ห้องครัว
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. ไดร์เป่าผม
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. เตาอบ
 25. เตารีด/ที่รองรีด
 26. เครื่องล้างจาน
 27. ไมโครเวฟ
 28. ตู้เย็น
 29. เครื่องปิ้งขนมปัง
 30. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 31. ระเบียง

Hyde Park Inn

2 Bedroom Front Apartment Min 3

2 Bedroom Front Apartment Min 3

จอง

2 Bedroom Front Apartment Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

These apartments are very spacious and often appeal to families. They feature one queen-size bed in the master bedroom and two single beds in the second bedroom. There is only one bathroom with shower and bath. The other facilities include a fully-equipped kitchen (with cook top, oven, refrigerator, dishwasher, and microwave) and a combined lounge/dining area. There is a balcony off the lounge room and one off the master bedroom. These apartments are located on the high floors and offer spectacular views of Sydney. The Two Bedroom Apartments are located on levels 10 -15 floors of the hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. ระบบทำความร้อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีลิฟท์
 8. ฟรีหนังสือพิมพ์
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เก้าอี้สูง
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. โทรทัศน์
 15. เตียงเด็กอ่อน
 16. ห้องครัว
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. ไดร์เป่าผม
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. เตาอบ
 25. เตารีด/ที่รองรีด
 26. เครื่องล้างจาน
 27. ไมโครเวฟ
 28. ตู้เย็น
 29. เครื่องปิ้งขนมปัง
 30. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 31. ระเบียง

Hyde Park Inn

Front Apartment Min 7

Front Apartment Min 7

จอง

2 Bedroom Front Apartment Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

These apartments are very spacious and often appeal to families. They feature one queen-size bed in the master bedroom and two single beds in the second bedroom. There is only one bathroom with shower and bath. The other facilities include a fully-equipped kitchen (with cook top, oven, refrigerator, dishwasher, and microwave) and a combined lounge/dining area. There is a balcony off the lounge room and one off the master bedroom. These apartments are located on the high floors and offer spectacular views of Sydney. The Two Bedroom Apartments are located on levels 10 -15 floors of the hotel.

 • 1 Queen bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 2. มีลิฟท์
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. เครื่องเล่นซีดี
 5. เก้าอี้สูง
 6. เครื่องปรับอากาศ
 7. อ่างอาบนำ้
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องครัว
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. นาฬิกาปลุก
 17. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 18. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 19. เตาอบ
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. เครื่องล้างจาน
 22. ไมโครเวฟ
 23. ตู้เย็น
 24. เครื่องปิ้งขนมปัง
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง
 27. อินเตอร์เน็ต
 28. โทรศัพท์
 29. ระบบทำความร้อน
 30. บริเวณเลานจ์
 31. เครื่องเล่นดีวีดี

Hyde Park Inn

Back Apartment 201

Back Apartment 201

จอง

Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
This apartment features three single beds in the first bedroom and one king size bed in second bedroom. It also has a spacious bathroom with shower and bath tub, kitchenette with cook top, refrigerator, and microwave, a combined lounge/dining area plus the lounge area. This apartment is located at the rear of the building, it does NOT offer any views, opaque windows allow natural lighting, is fully air-conditioned and very spacious and the quietist Apartment. Please note this is a non smoking room only.

 • 1 Single bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. เครื่องปรับอากาศ
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. ตู้เย็น
 5. ระบบทำความร้อน
 6. โต๊ะทำงาน
 7. มีลิฟท์
 8. อินเตอร์เน็ต
 9. โทรศัพท์
 10. เก้าอี้สูง
 11. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 12. อ่างอาบนำ้
 13. ฟรีหนังสือพิมพ์
 14. เครื่องเล่นซีดี
 15. เตียงเด็กอ่อน
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เตาประกอบอาหาร
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 21. ห้องครัว
 22. บริเวณเลานจ์
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. ไดร์เป่าผม
 25. เตารีด/ที่รองรีด
 26. นาฬิกาปลุก
 27. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 29. เครื่องปิ้งขนมปัง
 30. อินเตอร์เน็ตไร้สาย

Hyde Park Inn

Back Apartment 201 Min 2

Back Apartment 201 Min 2

จอง

Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
This apartment features three single beds in the first bedroom and one king size bed in second bedroom. It also has a spacious bathroom with shower and bath tub, kitchenette with cook top, refrigerator, and microwave, a combined lounge/dining area plus the lounge area. This apartment is located at the rear of the building, it does NOT offer any views, opaque windows allow natural lighting, is fully air-conditioned and very spacious and the quietist Apartment. Please note this is a non smoking room only.

 • 1 Single bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. เครื่องปรับอากาศ
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. ตู้เย็น
 5. ระบบทำความร้อน
 6. โต๊ะทำงาน
 7. มีลิฟท์
 8. อินเตอร์เน็ต
 9. โทรศัพท์
 10. เก้าอี้สูง
 11. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 12. อ่างอาบนำ้
 13. ฟรีหนังสือพิมพ์
 14. เครื่องเล่นซีดี
 15. เตียงเด็กอ่อน
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เตาประกอบอาหาร
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 21. ห้องครัว
 22. บริเวณเลานจ์
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. ไดร์เป่าผม
 25. เตารีด/ที่รองรีด
 26. นาฬิกาปลุก
 27. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 29. เครื่องปิ้งขนมปัง
 30. อินเตอร์เน็ตไร้สาย

Hyde Park Inn

2 Bedroom Back 201 Apartment Min 3

2 Bedroom Back 201 Apartment Min 3

จอง

Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
This apartment features three single beds in the first bedroom and one king size bed in second bedroom. It also has a spacious bathroom with shower and bath tub, kitchenette with cook top, refrigerator, and microwave, a combined lounge/dining area plus the lounge area. This apartment is located at the rear of the building, it does NOT offer any views, opaque windows allow natural lighting, is fully air-conditioned and very spacious and the quietist Apartment. Please note this is a non smoking room only.

 • 1 Single bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. เครื่องปรับอากาศ
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ไมโครเวฟ
 4. ตู้เย็น
 5. ระบบทำความร้อน
 6. โต๊ะทำงาน
 7. มีลิฟท์
 8. อินเตอร์เน็ต
 9. โทรศัพท์
 10. เก้าอี้สูง
 11. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 12. อ่างอาบนำ้
 13. ฟรีหนังสือพิมพ์
 14. เครื่องเล่นซีดี
 15. เตียงเด็กอ่อน
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เตาประกอบอาหาร
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 21. ห้องครัว
 22. บริเวณเลานจ์
 23. เครื่องทำชา/กาแฟ
 24. ไดร์เป่าผม
 25. เตารีด/ที่รองรีด
 26. นาฬิกาปลุก
 27. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 28. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 29. เครื่องปิ้งขนมปัง
 30. อินเตอร์เน็ตไร้สาย

Hyde Park Inn

2 Bedroom Back Apartment

2 Bedroom Back Apartment

จอง

Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
2 Bedroom Back Apartment This apartment features one queen-size bed and one single bed in each of the bedrooms. It also has a bathroom with shower, kitchen with cook top, small refrigerator, and microwave, a combined lounge/dining area and a television in each bedroom plus the lounge area. Located at the rear, it does NOT offer any views. Opaque Windows allow natural lighting, is fully air-conditioned and very spacious and the quietist Apartment. Please note this is a non smoking room only

 • 2 Queen beds
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. บริเวณเลานจ์
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. ห้องครัว
 17. ไมโครเวฟ
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องเล่นดีวีดี

Hyde Park Inn

2 Bedroom Back Apartment M2

2 Bedroom Back Apartment M2

จอง

Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
2 Bedroom Back Apartment This apartment features one queen-size bed and one single bed in each of the bedrooms. It also has a bathroom with shower, kitchen with cook top, small refrigerator, and microwave, a combined lounge/dining area and a television in each bedroom plus the lounge area. Located at the rear, it does NOT offer any views. Opaque Windows allow natural lighting, is fully air-conditioned and very spacious and the quietist Apartment. Please note this is a non smoking room only

 • 2 Queen beds
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. บริเวณเลานจ์
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. ห้องครัว
 17. ไมโครเวฟ
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องเล่นดีวีดี

Hyde Park Inn

2 Bedroom Back Apartment Min 3

2 Bedroom Back Apartment Min 3

จอง

Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.
2 Bedroom Back Apartment This apartment features one queen-size bed and one single bed in each of the bedrooms. It also has a bathroom with shower, kitchen with cook top, small refrigerator, and microwave, a combined lounge/dining area and a television in each bedroom plus the lounge area. Located at the rear, it does NOT offer any views. Opaque Windows allow natural lighting, is fully air-conditioned and very spacious and the quietist Apartment. Please note this is a non smoking room only

 • 2 Queen beds
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. บริเวณเลานจ์
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. ห้องครัว
 17. ไมโครเวฟ
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. อินเตอร์เน็ต
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องเล่นดีวีดี

Hyde Park Inn

Deluxe Family Room 4 Min 7

Deluxe Family Room 4 Min 7

จอง

Deluxe Family Room 4 Rates include GST, car parking (which must be pre-booked if required) and a light continental breakfast provided daily to the room.

Deluxe Family Studios feature one queen size and two single beds (all in the ONE large room), a small kitchenette with cook-top, microwave, toaster, kettle, bar fridge; ensuite bathroom with shower; air conditioning; and a private balcony offering a beautiful view overlooking Hyde Park. These rooms are located on levels 5 – 9 of the Hotel

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. ระเบียง
 3. อินเตอร์เน็ต
 4. โทรศัพท์
 5. เก้าอี้สูง
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. โทรทัศน์
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีลิฟท์
 13. ตู้เย็น - มินิบาร์
 14. ไดร์เป่าผม
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. เครื่องปิ้งขนมปัง
 20. เตารีด/ที่รองรีด
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 23. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ครัวขนาดเล็ก
 27. ไมโครเวฟ

Hyde Park Inn

Back Apartment 401

Back Apartment 401

จอง

BACK TWO BEDROOM APARTMENT 401 (Maximum 5 people) ~This apartment features one king-size bed and one single bed in main bedrooms and one queen-size bed, two single beds in 2nd bedroom. It also has a kitchen with cook top & oven, refrigerator, and microwave, a combined lounge/dining area and a television in each bedroom plus the lounge area and a bathroom with shower. As this apartment is located at the rear of the building, it does NOT offer any views or any windows, however it does have natural lighting, is fully air-conditioned and very spacious and the quietest Apartment. Please note this is a non-smoking room only

 • 1 Queen bed
 • 1 Single bed
 • 1 King / Twin
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 3. เครื่องทำชา/กาแฟ
 4. โทรทัศน์
 5. แท่นวางไอพอด
 6. ห้องครัว
 7. บริเวณเลานจ์
 8. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 9. เตาอบ
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 13. ตู้เย็น
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. ไมโครเวฟ
 18. โทรศัพท์
 19. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ฟรีหนังสือพิมพ์
 23. ไดร์เป่าผม
 24. เก้าอี้สูง
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องเล่นดีวีดี
 27. เตาประกอบอาหาร

Hyde Park Inn

Back Apartment 401 Min 2

Back Apartment 401 Min 2

จอง

BACK TWO BEDROOM APARTMENT 401 (Maximum 5 people) ~This apartment features one king-size bed in main bedroom and one queen-size bed & two single beds in 2nd bedroom. It also has a kitchen with cook top & oven, refrigerator, and microwave, a combined lounge/dining area with a TV in each bedroom and the lounge area, with one bathroom with shower. As this apartment is located at the rear of the building, it does NOT offer any views or any windows, however it does have natural lighting, is fully air-conditioned and very spacious Apartment. Please note this is a non-smoking room only

 • 2 Queen beds
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. บริเวณเลานจ์
 3. เครื่องทำชา/กาแฟ
 4. โทรทัศน์
 5. แท่นวางไอพอด
 6. ห้องครัว
 7. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 8. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 9. เตาอบ
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. เครื่องปรับอากาศ
 12. ไมโครเวฟ
 13. ตู้เย็น
 14. เครื่องปิ้งขนมปัง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. นาฬิกาปลุก
 17. ฟรีหนังสือพิมพ์
 18. โทรศัพท์
 19. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 21. เครื่องเล่นดีวีดี
 22. เตาประกอบอาหาร
 23. ไดร์เป่าผม
 24. เก้าอี้สูง
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้

Hyde Park Inn

Back Apartment 401 Min 3

Back Apartment 401 Min 3

จอง

BACK TWO BEDROOM APARTMENT 401 (Maximum 5 people) ~This apartment features one king-size bed in main bedroom and one queen-size bed & two single beds in 2nd bedroom. It also has a kitchen with cook top & oven, refrigerator, and microwave, a combined lounge/dining area with a TV in each bedroom and the lounge area, with one bathroom with shower. As this apartment is located at the rear of the building, it does NOT offer any views or any windows, however it does have natural lighting, is fully air-conditioned and very spacious Apartment. Please note this is a non-smoking room only

 • 2 Queen beds
 • 1 Single bed
 • Non-smoking
 1. โต๊ะทำงาน
 2. เครื่องเล่นดีวีดี
 3. ฟรีหนังสือพิมพ์
 4. โทรศัพท์
 5. แท่นวางไอพอด
 6. ห้องครัว
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. บริเวณเลานจ์
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. โทรทัศน์
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องปรับอากาศ
 17. ภาพยนตร์ฟรีในห้องพัก
 18. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 19. เตาอบ
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายวัน
 21. นาฬิกาปลุก
 22. ไมโครเวฟ
 23. ตู้เย็น
 24. นาฬิกาปลุกวิทยุ
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

CUSTOMER TERMS AND CONDITIONS

When you make a booking with us the following terms and conditions will apply:

TERMS & CONDITIONS
These terms and conditions are governed by the laws of NSW, Australia. All references to “hotel”, "we", "our" and "us" are references to Hyde Park Inn, 271 Elizabeth St, Sydney, NSW. For information on how we deal with your personal information please refer to our privacy policy.

AGE:
You must be at least 18 years of age to make a booking of any accommodation displayed on our site.

PAYMENT & BOOKING CONDITIONS:

Valid Credit card details must be provided to secure your booking (PIN ONLY ACTIVATED DEBIT CARDS WILL NOT BE ACCEPTED). When the booking is made the valid credit card provided will be used to guarantee the reservation only and can only be used for payment if the cardholder is staying. Cancellation fees may apply if your booking is cancelled outside of the cancellation period specified at the time of booking or in the case of a no show booking.

Providing False, Misleading, or Stolen Credit Card or Contact information will result in the cancellation of the booking and the reservation not being honoured

While the credit card used online to secure the booking will not be debited, if the cancellation policy is breached, the credit card you provide at time of booking will be debited the amount of the cancellation policy applicable. See cancellation policy for details.

Please contact the Hotel if the cardholder will not staying, this credit card CANNOT be used for payment, unless a written authorisation form is completed and accepted by Hotel Management at least 48 hours prior to check in. Please contact us on +61 9264 6001 for full details

Rates quoted are based on the number of occupants and length of stay stated when making your booking and any alterations to these details may affect the nightly rate charged.

Please note when you arrive at the Hyde Park Inn, Full payment and bond will be required at check-in. Credit card used for payment must be presented to reception by the card holder on arrival. For alternative arrangements you must contact the Hyde Park Inn directly on +61 2 9264 6001 at least 48 hours prior to check in.

If the card holder is not available upon departure, full payment must be made on arrival or can be made prior to departure.

The Hotel has a strict NO PARTY policy, and all visitors must leave the hotel by 9.00 pm.

Check-in is from 1PM and check-out is before 10AM. Earlier arrival and later departure times can be arranged, subject to availability, however applicable day-use charges may also apply.

Depending upon the currency of the booking, your credit card's currency and the country in which your card was issued, your credit card provider may impose foreign exchange fees and other fees which are in accordance with your arrangements with that credit card provider.

Guaranteed Reservations:
By agreeing to these terms and conditions you acknowledge that unless an alternative arrangement has been approved by the Manager on Duty, then the credit card provided will be used for payment of all accommodation and ancillary costs charged to the room after check-in, for any loss or damage to the room or hotel during their stay, and for any cancellation or no show fees.

Payment at check-in:
A valid credit card will be requested from the occupant of the room when checking in. Payment via third party credit cards may be arranged by contacting the hotel directly. For travellers without a credit card, photo ID will be requested and full cash or EFTPOS payment of accommodation plus a bond for incidental charges will be required at check-in.

Although we do have the credit card details you have provided us at time of booking to secure the reservations. We do not use this to provide a bond. A bond for each room will be required. The guest must provide a credit card pre authorisation at time of check in to cover incidental charges or cash is also acceptable. The person registering at check-in must be at least 18 years of age.

To eliminate identity fraud, the hotel may ask you to provide photo ID at check-in to ensure that your identity matches the booking identity. A record and/or copy of this photo ID (Australian Driver’s Licence or your Passport are the only accepted forms) may be retained by the hotel to minimise the risk of fraudulent credit card usage and for verification purposes with your credit card provider in the event of disputation.

SECURITY BOND / CREDIT CARD PRE-AUTHORISATION:
A credit card authorisation (pre-auth) will be asked for at check in and will be used to cover incidental items such as (but not limited to):
• Telephone, internet charges
• Any breakages or damage incurred during your stay.
• Any excessive cleaning charges, above the normal level of cleaning due to the apartment being left in an unacceptable state.
• Additional servicing / cleaning charges.
We pre-authorise all credit cards upon arrival. Please note this process validates the presented credit card, and protects both the cardholder and merchant from increasing fraud incidents. We may pre-authorise a credit card for any charges we determine that the guest may be likely to consume during their stay. This may also include an amount to cover a security bond / deposit for damages. The pre-authorised amount is set aside by the credit card company for a period of up to 10 Working Days (Check with your Banking Institution). The pre-authorisation will affect your available funds and / or spending limit. For more information on this practice we suggest the cardholder contact their card issuer.

Once a pre-authorisation has been made, we cannot release, remove or lower the authorised amount, until we process the final account on departure. This is a restriction placed on us by the bank and cannot be negotiated.

CASH BOND POLICY:
Without the above mentioned credit card (pre-auth) bond, we can accept a cash security bond at time of check-in. This is at our Manager on Duty / Reception staffs’ discretion. We reserve the right to reject bookings, evict and / or remove guests who cannot provide enough bond to cover potential damage/charges.
Guests who damage property will be blacklisted and we may choose to involve/notify the police. All cash paying / cash bond guests must agree to allow the hotel to make a photocopy of photo identification at time of registration / check-in.

Cash bonds will NOT be refunded until a complete inspection of the vacant apartment by our staff has been conducted. The registered guest name must exactly match the name provided on the photo identification. This person is responsible for the apartment and its contents for the period of registration. The registered guest will be liable for damages caused by third parties, including but not limited to visiting friends; regardless of whether the registered guest is present or not at the time the damage occurs.
____________________________________________________
Dear Guests,

We have been recently informed by Transport NSW about the ANZAC Memorial upgrade project as a part of city wide on-going infrastructure development.

The upgrade at ANZAC Memorial and will be ongoing until 2017. The majority of work will take place during business hours. However, for safety reasons, and to minimize the impact to traffic and pedestrians, some work may be undertaken outside standard business hours, including weekends.

Construction Hours (7am to 7pm) Monday to Friday (7am to 5pm) Saturday

ANZAC Memorial is located approx. 200m from the Hyde Park Inn

The Sydney Light Rail Program is NOT affecting access to or any areas surrounding the Hyde Park Inn

**For updated schedule from http://www.anzacmemorial.nsw.gov.au/anzac-memorial-centenary-project/latest-news

CUSTOMER TERMS AND CONDITIONS

When you make a booking with us the following terms and conditions will apply:

TERMS & CONDITIONS
These terms and conditions are governed by the laws of NSW, Australia. All references to “hotel”, "we", "our" and "us" are references to Hyde Park Inn, 271 Elizabeth St, Sydney, NSW. For information on how we deal with your personal information please refer to our privacy policy.

AGE:
You must be at least 18 years of age to make a booking of any accommodation displayed on our site.

CANCELLATION, NO SHOWS & AMENDMENT POLICY:
Cancel or Amend by 5PM, 48 hours prior to date of check in to avoid cancellation or penalty fees. A cancellation fee of the first night's package price will be charged for any reservation cancelled after this time. If multiple cancellation terms are stated, the most restrictive requirement will be applied. In the case of Minimum stays, Peak Events, Mardi Gras and New Year’s Eve Bookings the cancellation policy specified at the time of booking applies.

PEAK Periods (E.g. New Year’s Eve & Mardi Gras):
Please note any reservation made during a peak period and a minimum stay requirement has been set, the dates may not be altered to be less than the nights specified. Reduction in room nights will result in complete cancellation of booking, unless cancelled in accordance with cancellation policy specified at the time of booking. Failure to cancel in accordance with specified cancellation policy will result in the entire accommodation total being charged.

By agreeing to these terms and conditions you acknowledge that unless we come to an alternative arrangement with you or the named guest, then the credit card provided will be used for payment of all accommodation and ancillary costs charged to the room after check-in, for any loss or damage to the room during their stay, and for any cancellation or non-arrival fees.

Changes to Bookings:
If you want to change any details of your booking, you must contact our reservations office on (02) 9264 6001 or enquiries@hydeparkinn.com.au. We will do our best to assist you, but cannot guarantee that changes can be made.

In the case of a no show or if you fail to cancel within the specified time frame in accordance with the cancellation policy, you will be charged 100% of the room rate of the first night stay or in the case of Minimum stays, Peak Events, Mardi Gras and New Year’s Eve Bookings the amount charged specified at the time of booking applies. If your booking was for more than a 1 night’s stay, the remaining nights of your booking will be cancelled by the hotel, without notification.

Liability:
By agreeing to these terms and conditions you acknowledge that unless an alternative arrangement has been approved by the Manager on Duty, then the credit card provided will be used for payment of all accommodation and ancillary costs charged to the room after check-in, for any loss or damage to the room or hotel during their stay, and for any cancellation or non-arrival fees.

WEBSITE INFORMATION:
We make every effort to ensure all information displayed on our site is accurate; however, we are unable to guarantee the accuracy of all information nor are we able to guarantee that the site is free of errors or faults. We reserve the right to change information displayed on our site (including these terms and conditions) at any time without notice to you.

COPYRIGHT:
Images and content on The Hyde Park Inn site may not be copied, saved or used in any format other than as incidental to your permitted use of the site.

GUEST COMMENTS & COMPLAINTS:
We always try to settle any issues or complaints quickly and fairly. Any correspondence should be sent to

Attention: General Manager, Hyde Park Inn, 271 Elizabeth St, Sydney, NSW, 2000 or enquiries@hydeparkinn.com.au or call us on +61 2 9264 6001

สอบถาม

PLEASE CALL US DIRECT, if the room your after is not available on
(02)9264 6001.

Please Advise EXACT dates & Guest Numbers (incl. Children) in Message Section & we will reply as soon as possible

 1. สอบถาม